Dobrodošli u CSS Kviz


Pitanje 1.

Upiši točan odgovor.
Koja je kratica za Cascading Style Sheets?


Pitanje 2.

Kako se povezuje CSS datoteka s HTML dokumentom ako je ime datoteke style.css?


Pitanje 3.

Koja je CSS sintaksa točna?

Pitanje 4.

Kako upisujemo element sa oznakom id?

Pitanje 5.

Kako upisujemo element sa oznakom class?

Pitanje 6.

Upiši točan odgovor.
Kako se unosi komentar u CSS-u? (Upiši oznake)


Pitanje 7.

Upiši točan odgovor.
Koji se html tag koristi u unutarnjem css-u? (Upiši oznake)


Pitanje 8.

Na koji način zadajemo boju teksta u css-u?

Pitanje 9.

Koji link opisuje stanje poveznice za vrijeme kada korisnik pritisne tipku miša na poveznici (prije nego je otpusti)?

Pitanje 10.

Kako se oznacuju svi h1 elementi u CSS-u?

Pitanje 11. - BONUS

Kako točno postaviti margine?
Gornja margina 10px
Donja margina 2px
Lijeva margina 4px
Desna margina 25px